Giambattista Valli Couture 2013
Giambattista Valli Couture 2013

A wearable garden at Giambattista Valli.

Photo courtesy of the designer