Giambattista Valli Fall 2013 couture
Giambattista Valli Fall 2013 couture

Christian LaCroix's '80s poufs + Wedgwood China + a duvet = Giambattista Valli's swishy socialites.