Junya Watanabe Spring 2014.
Junya Watanabe Spring 2014.

Pocahontas + Janis Joplin + A Komondor Dog = Junya Watanabe's Mojave Medusas.