gia_hc13-14_0024

Giambattista Valli Couture 2013

A wearable garden at Giambattista Valli.

Photo courtesy of the designer