FASHION

Runway: Proenza Schouler Spring 2013


fass-proenza-schouler-spring-2013-runway-01-v.jpg
1

Proenza Schouler Spring 2013

2

Proenza Schouler Spring 2013

3

Proenza Schouler Spring 2013

4

Proenza Schouler Spring 2013

5

Proenza Schouler Spring 2013

6

Proenza Schouler Spring 2013

7

Proenza Schouler Spring 2013

8

Proenza Schouler Spring 2013

9

Proenza Schouler Spring 2013

10

Proenza Schouler Spring 2013

11

Proenza Schouler Spring 2013

12

Proenza Schouler Spring 2013

13

Proenza Schouler Spring 2013

14

Proenza Schouler Spring 2013

15

Proenza Schouler Spring 2013

16

Proenza Schouler Spring 2013

17

Proenza Schouler Spring 2013

18

Proenza Schouler Spring 2013

19

Proenza Schouler Spring 2013

20

Proenza Schouler Spring 2013

21

Proenza Schouler Spring 2013

22

Proenza Schouler Spring 2013

23

Proenza Schouler Spring 2013

24

Proenza Schouler Spring 2013

25

Proenza Schouler Spring 2013

26

Proenza Schouler Spring 2013

27

Proenza Schouler Spring 2013

28

Proenza Schouler Spring 2013

29

Proenza Schouler Spring 2013

30

Proenza Schouler Spring 2013

31

Proenza Schouler Spring 2013

32

Proenza Schouler Spring 2013

33

Proenza Schouler Spring 2013

34

Proenza Schouler Spring 2013

35

Proenza Schouler Spring 2013

36

Proenza Schouler Spring 2013

37

Proenza Schouler Spring 2013

38

Proenza Schouler Spring 2013