FASHION

Detail: Wes Gordon Spring 2013


Photographer: Alexis Dahan
1
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

2
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

3
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

4
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

5
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

6
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon Spring 2013

7
Photographer: Alexis Dahan

Wes Gordon