1013.inspiration-giambattista-valli-fall-2013-couture-no-text

Giambattista Valli Fall 2013 couture

Christian LaCroix's '80s poufs + Wedgwood China + a duvet = Giambattista Valli's swishy socialites.