FASHION

Detail: Giambattista Valli Spring 2013


fass-giambattista-valli-spring-2013-detail-01-h.jpg
Photographer: Alexis Dahan
1
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

2
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

3
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

4
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

5
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

6
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

7
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

8
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

9
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

10
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail

11
Photographer: Alexis Dahan

Giambattista Valli Spring 2013 Detail