FASHION

Photos: Japan’s Tomorrowland Store Comes to New York

Founder Hiroyuki Sasaki gives us a tour.


Tomorrowland
1

Hiroyuki Sasaki. Photo courtesy of Tomorrowland.

2

Tomorrowland. Photo courtesy of the brand.

3

Tomorrowland. Photo courtesy of the brand.

4

Tomorrowland. Photo courtesy of the brand.

5

Photo courtesy of the brand.